9 %
9 %

پیلگون زباله صنعتی

47,850 تومان 43,500 تومان
9 %

پیلگون زباله بندار استندی بزرگ

29,205 تومان 26,550 تومان
9 %
9 %

پیلگون زباله 3 رول اداری (قرمز)

31,625 تومان 28,750 تومان
9 %

پیلگون زباله 3 رول کوچک (زرد)

24,200 تومان 22,000 تومان
9 %

پیلگون زباله 3 رول بزرگ (آبی)

24,200 تومان 22,000 تومان
9 %
9 %

پیلگون زباله3رول بزرگ(ابی)

19,580 تومان 17,800 تومان